Archív aktualít

 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky: 7. rozhovor - Prof. Jozef Glasa - GENETICKY MODIFIKOVANÉ DETI, 12.12.2018 14:00-15:30, zasadačka VR FOaZOŠ (4. p.). Plagátik - tu.
 • 73. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 5.12.2018 (prvá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Adventné stretnutie KKLZ BA
  Hostia - budú prekvapením.
  Pozvánka - tu.
 • Mesačné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava (KKLZ BA) v 2. polroku 2018: 26.9., 10.10., 14.11., 5.12.2018. PROGRAM - TÉMY - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • 72. mesačné stretnutie KKLZ BA dňa 14.11.2018 (druhá streda v mesiaci)
  16:00 Sv. Omša – Kostol Alžbetínok
  17:00 Dialógy KKLZ BA – poslucháreň OÚSA
  Téma: Etická zdravotná politika - podnety Novej charty zdravotníckych pracovníkov
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.2
  Pozvánka - tu.
 • Prednáška v UPeCe Bratislava - Libreso (Mlynská dolina) - Lesk a bieda umelého oplodnenia - prof. MUDr. Jozef Glasa, 12.11.2018 (pondelok) 20:15. Plagátik - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky: 5. rozhovor - Dr. Carlo Botrugno: Výsledky študijného pobytu na ÚZE SZU, 17.10.2018 14:00-15:30, zasadačka VR FOaZOŠ (4. p.). Plagátik - tu.
 • Medzinárodný kongres "Paliative Care: Everywhere and by Everyone" sa uskutočnil v Ríme, 28.2. - 1.3.2018 z iniciatívy Pápežskej akadémie pre život. Program - tu. Knižka abstraktov - tu.
 • Sympózium pri príležitosti 25. výročia založenia Ústavu medicínskej etiky a bioetiky IVZ a LF UK v Bratislave - súčasného Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave, dňa 12.12.2017, SZU, Limbová 14, 4. p., program - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - 3. rozhovor: Medicínske rozhodnutia na konci ľudského života, panel: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Jana Boboková, MUDr. Teodor Bachleda, PhD, MBA, 21.5.2018 14:00-15:00. SZU, Limbová 14, Bratislava-Kramáre, 4. poschodie, miestnosť VR FOaZOŠ SZU - č.dv. B 405, plagátik - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - Semináre Ústavu zdravotníckej etiky, SZU Bratislava (Limbová 14, BA-Kramáre), termíny: 21.2., 19.3., 18.4. (celodenný workshop - 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR), 21.5., 20.6., v čase 14:00-15:00, program v LS 2017/2018 - tu.
 • Bratislavské rozhovory o bioetike - 2. rozhovor: Telemedicine and Telemonitoring - Public Policy, Legal Issues and Ethical Challenges. Dr. Carlo Botrugno, PhD. (RUEBES, University of Florence, Italy), 19.3.2018 14:00-15:00. SZU, Limbová 14, Bratislava-Kramáre, 4. poschodie, miestnosť VR FOaZOŠ SZU - č.dv. B 405, plagátik - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2016 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok). Program, bližšie informácie a elektronické prihlášky - tu.
 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • EFGCP Multi-Stakeholder Workshop & Discussion: How to Ensure Optimal Ethical Review within the New Clinical Trials Regulation, 13.4.2016, MCE Conference Centre, Brussels, Belgium. Viac informácií a registrácia - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Vyšlo č. 1-2/2016 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (TK 2-3193), 15.12.2016 (štvrtok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní I. (TK 2-3195), 16.12.2016 (piatok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • 26. konferencia klinickej farmakológie, 13. októbra 2016. Program, bližšie informácie - tu.
 • EACPT Focus Meeting on How to Assess Medicines: Opatija, Croatia - 6th - 9th October, 2016. Informácie - tu.
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Vyšlo č. 3-4/2015 časopisu ME&B. Na stiahnutie - tu.
 • International Bioethics Conference – Genetic Tests for Health Purposes in Central and Eastern Europe, Bratislava, May 29 - 30, 2014. Organized by the Secretariat of the Committee on Bioethics (DH-BIO) of the Council of Europe under the Program DEBRA. Primary participants were delegations of CEE countries (by invitation). Local organizer was IMEB n.f. with respective Slovak Authorities. For more information write to Prof. Jozef Glasa (jozef.glasa@szu.sk) (chair of the local Organizing Committee), or to DH-BIO Secretariat - Dr. Laurence Lwoff, director (laurence.lwoff@coe.int).

  Proceedings of the conference were published, free download - here.
 • Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2015" nadväzuje na výsledky podobného projektu realizovaného v roku 2012 - 2014 (viac - tu). Bližšia informácia o aktuálnom projekte - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť - tu.
 • Kurz CP – Klinické skúšanie liekov a Správna klinická prax I., ÚFKEF LF SZU, Bratislava, 25.-26.11.2015 – predbežný program – tu, nutnosť/možnosť prihlásenia cestou Študijného oddelenia SZU – formulár prihlášky – tu.
 • Pozývame na XIX. kongres SLS a Jubilejnú 25. konferenciu klinickej farmakológie - Racionálna farmakoterapia v SR 2015: Štandardy, podmienky, inovácie, 22.-23.10.2015, MZ SR (Limbová 2, 1. poschodie), Bratislava-Kramáre. Program, informácie a e-prihlášky - tu.
 • 7. workshop: Aktuality SKP – Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2015 + 18. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 15.4.2015 (streda), MZ SR, Limbová 2, Bratislava - Kramáre. Program, bližšie informácie a elektronické prihlásenie - tu.
 • Konferencia „Výzvy a zodpovednosť kresťanskej bioetiky“, 19.6.2015 (piatok), Hotel Barónka, Bratislava – Rača. Program, bližšie informácie a elektronické prihlásenie - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2014 časopisu ME&B. Na stiahnutie - tu.
 • Vyšlo č. 1-2/2014 časopisu ME&B. Na stiahnutie - tu.
 • Medzinárodná konferencia "Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka", 6.6.2014, Bratislava, Hotel Falkensteiner (Pilárikova 5). Program a bližšie informácie - tu.
 • 6. workshop: Aktuality SKP – Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2014 + 16. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 2.4.2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava - Kramáre. Program - tu. Závery a odporúčania pre prax - tu. Fotogaléria - tu. Krátke zhodnotenie - tu.
 • Projekt ÚMEB n.f. - "BIOETICKÁ TABLIČKA 2014" nadväzuje na výsledky podobného projektu realizovaného v roku 2012 a 2013 (viac - tu). Bližšia informácia o aktuálnom projekte - tu. Prihláška pre organizácie i jednotlivcov, ktorí by chceli projekt podporiť - tu.
 • ZRUŠENÉ - PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN: Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika II. (aj pre etické komisie), 24.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Klinické skúšanie liekov a SKP II. (aj pre etické komisie), 12. - 13.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • Pravidelné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave v prvom polroku 2014 budú v termínoch: 12.2., 12.3., 2.4., 14.5. a 6.6.2014. Program a bližšie informácie - tu.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (aj pre etické komisie), 11.3.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • Medzinárodné sympózium “Klinická bioetika dnes” sa koná dňa 17.9.2013 (utorok) od 16:00-17:30 na ÚZE SZU v spolupráci s ÚMEB n.f. a ÚSLLE LF UK v Bratislave, Limbová 14 (Kramáre), program – tu.

 • Otvorenie novo zrekonštruovaných priestorov Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave sa uskutočnilo 12.2.2013 o 13:30 v rámci malého ceremoniálu v zasadačke Vedeckej rady FOaZOŠ SZU na Limbovej 14, 4. poschodie, za prítomnosti rektorky SZU, dekanov fakúlt SZU a pozvaných hostí. Bolo zavŕšením prvej etapy revitalizácie nových priestorov, vybavenia a aktivít ústavu, ktorá sa uskutočňuje s podporou ÚMEB n.f. v rámci projektu "Bioetická tablička 2012".
 • Kurz - Zdravotnícka etika II, 14.6.2013 (Piatok) v termíne 14.6.2013 (Piatok) sa ruší. Nový termín bude oznámený po jeho spresnení.
 • Vedecko-odborná konferencia - 1. BRATISLAVSKÝ DEŇ ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY - Etické paradoxy zdravotníckych povolaní v súčasnosti v termíne 15.6.2013 (Sobota) sa ruší.
 • Pravidelné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave v prvom polroku 2013 (vždy v druhú stredu v mesiaci) budú v termínoch: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5. (posun +1 týždeň), 12.6. Program a bližšie informácie - tu.
 • 14. celoštátne stretnutie etických komisií v SR sa uskutočnilo v termíne 29. 11. 2012 (streda) ako súčasť odborného programu 21. konferencie klinickej farmakológie, MZ SR, Bratislava, 28. - 29. 11. 2012. Program a bližšie informácie - tu.
 • Tematický kurz - TK Zdravotnícka etika I. sa uskutočnil 11.12.2012 na SZU v Bratislave. Išlo o prvý riadne anotovaný tematický kurz organizovaný obnoveným Ústavom zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU pre záujemcov o zdravotnícku etiku a bioetiku a pre členov etických komisií v SR. Program - tu.
 • Vyšlo č. 1-2/2012 časopisu Medicínska etika & Bioetika. V PDF na stiahnutie - tu.
 • Konferencia "Právo a morálka: spojenci, či lhostejní souputníci?", 12. mája 2012, CEVRO Institut, Praha. Viac - tu.
 • 13. celoštátne stretnutie etických komisií v SR sa uskutoční v novom termíne 18. 6. 2012 (streda) ako súčasť odborného programu Workshopu - Aktuality klinického skúšania liekov v SR 2012 na MZ SR v Bratislave. Program a bližšie informácie na tomto mieste začiatkom mája 2012.
 • Vyšlo č. 3-4/2011 časopisu Medicínska etika & Bioetika. V PDF na stiahnutie - tu.
 • Medzinárodná konferencia Projektu 7RP Európskej komisie EURECNET – Výzvy multicentrických štúdií v Európe [Challenges of Multicenter Studies in Europe] sa konala v dňoch 12. – 13. apríla 2012 v priestoroch FOaZOŠ SZU a v priestoroch KC MZ SR v Bratislave. Bližšie informácie – tu.
 • Pravidelné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave v prvom polroku 2012 (vždy v druhú stredu v mesiaci) budú v termínoch: 11.1., 8.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6. Program a bližšie informácie - tu.
 • Kurzy ÚFKEF LF SZU o problematike klinického skúšania (produktov) a liekov a Správnej klinickej praxe v letnom semestri 2011/2012 budú v termínoch: 9.-10.2.2012 (SKP I.), 7.-8.6.2012 (SKP II.). Bližšie informácie: jozef.glasa@szu.sk.
 • Nový vedúci ÚZE SZU v Bratislave. Dňa 9. marca 2011 bol vedením Ústavu medicínskej etiky a bioetiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave poverený doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. Pôvodný názov ústavu sa zmenil na Ústav zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave (ÚZE FOaZOŠ SZU), pričom ústav sa buduje s pôsobnosťou pre všetky fakulty SZU. Doc. Glasa naďalej ostáva vedúcim Ústavu medicínskej etiky a bioetiky n. f. so sídlom v Bratislave.
 • Vyšlo č. 1-2/2011 časopisu "Medicínska etika & Bioetika -- Medical Ethics & Bioethics". K dispozícii na stiahnutie - tu.
 • Sympózium s medzinárodnou účasťou - Etika v súčasnej medicíne a zdravotnej starostlivosti - pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry medicínskej etiky IVZ/SZU v Bratislave - sa uskutočnilo 27.10.2011 v priestoroch Kongresového centra MZ SR v Bratislave. Program a bližšie informácie - tu
 • 12. celoštátne stretnutie etických komisií v SR sa konalo 27.10.2011 ako súčasť odborného programu 20. konferencie klinickej farmakológie. Program a bližšie informácie - tu.
 • Pravidelné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave v druhom polroku 2011 (vždy v druhú stredu v mesiaci) budú v nasledovných termínoch: 14.9., 12.10., 9.11., 14.12. Program a bližšie informácie - tu.
 • Kurzy ÚFKEF LF SZU o problematike klinického skúšania (produktov) a liekov a Správnej klinickej praxe v zimnom semestri 2011/2012 budú v termínoch: 6.-7.10.2011 (SKP I.), 10.-11.11.2011 (SKP II.). Bližšie informácie - tu.
 • Kurz ÚFKEF LF SZU o problematike farmakoekonomiky v zimnom semestri 2011/2012 sa konal 13.-14.10.2011 (FEK I.). Bližšie informácie - tu.
 • Bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie": nové termíny! Vzhľadom k viacerým okolnostiam sa počnúc aprílovým menia všetky nasledujúce termíny kurzu v letnom semestri 2010/2011 v Evanjelizačnom centre "Quo vadis", Hurbanovo námestie 1, nasledovne: 27. 4. (Streda), 23. 5. (Pondelok), 6. 6. (Pondelok), začiatok o 18:00 hod. Program a bližšie informácie - tu.
 • ÚMEB n. f. bol opäť spolu so Spoločnosťou klinickej farmakológie, o.z. SLS, Ústavom farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU v Bratislave a inými zúčastnenými organizáciami spoluorganizátorom už 11. celoštátneho stretnutia etických komisií, ktoré bolo súčasťou odborného programu Workshopu - Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2011 dňa 6. apríla 2011 v priestoroch kongresového centra MZ SR v Bratislave. Program, PP prezentácie a fotogaléria - tu.
 • Radi uverejňujeme oznam o začatí pravidelných stretnutí Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave v prvom polroku 2011. Termíny (vždy v druhú stredu v mesiaci): 8. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6. Program a bližšie informácie - tu.
 • Vyšlo číslo 3-4/2010 časopisu Medicínska etika & Bioetika. K dispozícii - tu.
 • ÚMEB bol v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou spoluorganizátorom Medzinárodnej bioetickej konferencie Programu DEBRA Rady Európy - "Dohovor z Ovieda a krajiny strednej a východnej Európy", v dňoch 24. – 25. 9. 2009 v Bratislave. Podrobnosti tu.
 • Bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie" sa koná v letnom semestri 2010/2011 na novom mieste - Evanjelizačné centrum Quo vadis, Hurbanovo námestie 1. Termíny (vždy v posledný utorok v mesiaci): 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6. Program a bližšie informácie - tu.
 • ÚMEB n. f. bol opäť spolu so Spoločnosťou klinickej farmakológie, o.z. SLS, a inými zúčastnenými organizáciami spoluorganizátorom už 10. celoštátneho stretnutia etických komisií, ktoré bolo súčasťou odborného programu 18. konferencie klinickej farmakológie uskutočnenej v dňoch 20. - 21. októbra 2010 v priestoroch kongresového centra MZ SR v Bratislave. Program a bližšie informácie - tu.
 • ÚMEB bol spolu so Spoločnosťou klinickej farmakológie, o.z. SLS, a inými zúčastnenými organizáciami spoluorganizátorom postgraduálneho kurzu pre členov a používateľov etických komisií v Slovenskej republike - "Klinické skúšanie liekov: Realita a perspektívy v SR". Konal sa v rámci 9. celoštátneho stretnutia etických komisií, ktoré bolo súčasťou odborného programu 4. slovensko - českej konferencie klinickej farmakológie uskutočnenej dňa 16. októbra 2009 v priestoroch kongresového centra MZ SR v Bratislave. Program a bližšie informácie - tu.
 • Aj v zimnom semestri 2010/2011 prebieha v bratislavskom ÚPC bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie". Program a bližšie informácie - tu.
 • Aj v zimnom semestri 2009/2010 prebieha v bratislavskom ÚPC bioetický kurz na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie". Program a bližšie informácie - tu.
 • Program seminárov ÚMEB v druhom polroku 2009.
 • Vyšlo č. 1-2/2009 nášho časopisu Medicínska etika & Bioetika – Medical Ethics & Bioethics.
 • Od 20. júna 2009 sme spustili inovované verzie stránok ÚMEB na nových doménach: slovenskú verziu na doméne www.bioetika.sk a anglickú verziu na doméne www.bioethics.sk.
  Pôvodná doména www.imeb.sk bola zrušená.