Aktuality

  • Výstava "BODY-THE-EXHIBITION", Incheba Bratislava, od 10.8.2017 hrubo porušuje ľudskú dôstojnosť a ľudské práva i viaceré platné zákony SR - Stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave (31.7.2017) - tu.

    ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A ODKAZY:
    Aktuálne: Z roku 2012:
  • Vyšlo č. 3-4/2016 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
  • Rudo Čavojský st. (1901-1983) - významný kresťanský politik, odborár a novinár. Viacej

Archív aktualít