Aktuality

 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok). Program, bližšie informácie a elektronické prihlášky - tu.
 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • EFGCP Multi-Stakeholder Workshop & Discussion: How to Ensure Optimal Ethical Review within the New Clinical Trials Regulation, 13.4.2016, MCE Conference Centre, Brussels, Belgium. Viac informácií a registrácia - tu.
 • EACPT Focus Meeting on How to Assess Medicines: Opatija, Croatia - 6th - 9th October, 2016. Informácie - tu.
 • 26. konferencia klinickej farmakológie, 13.-14. októbra 2016. Program, bližšie informácie a elektronické prihlasovanie - tu, koncom apríla.
 • Výnimočná konferencia - "Nejmenší z nás 2015", Brno (ČR), 15. 10. 2015. Program a ďalšie informácie, ako aj zborníky a materiály z predchádzajúcich ročníkov na web-stránke: http://nejmensiznas.cz/.
 • Vyšlo č. 3-4/2015 časopisu ME&B. Na stiahnutie - tu.
 • International Bioethics Conference – Genetic Tests for Health Purposes in Central and Eastern Europe, Bratislava, May 29 - 30, 2014. Organized by the Secretariat of the Committee on Bioethics (DH-BIO) of the Council of Europe under the Program DEBRA. Primary participants were delegations of CEE countries (by invitation). Local organizer was IMEB n.f. with respective Slovak Authorities. For more information write to Prof. Jozef Glasa (jozef.glasa@szu.sk) (chair of the local Organizing Committee), or to DH-BIO Secretariat - Dr. Laurence Lwoff, director (laurence.lwoff@coe.int).

  Proceedings of the conference were published, free download - here.

Archív aktualít