Knižné publikácie

ÚMEB vydáva príležitostne knižné publikácie, akými sú odborné (vedecké) monografie a zborníky z medzinárodných vedecko-odborných konferencií. Na tomto mieste budeme postupne sprístupňovať vybrané texty z týchto publikácií v elektronickej podobe.

Knižné publikácie vydané v spolupráci s Radou Európy