Semináre ÚMEB n. f.

Počas školského roku ÚMEB organizuje tradičné odborné semináre na aktuálne témy bioetiky, medicínskej, ošetrovateľskej etiky a etiky vo verejnom zdravotníctve. Semináre sú otvorené všetkým záujemcom o danú problematiku a sú pre účastníkov bezplatné.

  • Program seminárov ÚMEB - 2. polrok 2009 - tu.
  • Archív