Celoštátne stretnutia EK v SR

  • 12. celoštátne stretnutie etických komisií v SR bolo súčasťou odborného programu 20. konferencie klinickej farmakológie - Racionálna farmakoterapia a lieková politika: štandardy a inovácie (26. - 27. 10. 2011, MZ SR, Bratislava) a uskutočnilo sa dňa 27. októbra 2011 v priestoroch kongresového centra MZ SR v Bratislave. Organizátorom boli ÚMEB n. f. v Bratislave, Spoločnosť klinickej farmakológie, o.z. SLS, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU a Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU v Bratislave, ako aj ďalšie zúčastnené organizácie a inštitúcie.
  • 11. celoštátne stretnutie etických komisií v SR bolo súčasťou odborného programu Workshopu - Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2011 dňa 6. apríla 2011 v priestoroch kongresového centra MZ SR v Bratislave. Organizátorom bol ÚMEB n. f. spolu so Spoločnosťou klinickej farmakológie, o.z. SLS, Ústavom farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU v Bratislave a inými zúčastnenými organizáciami a inštitúciami.