Kurz Bioetika pre 21. storočie

  • Aktuálny program - letný semester 2010/2011 - tu.
  • Archív

Vedúci ÚMEB vedie od letného semestra 2008/2009 opäť pravidelný kurz bioetiky na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie". Je určený pre študentov bratislavských vysokých škôl (všetky odbory a stupne štúdia, vrátane doktorandského (PhD.)), ako aj pre ostatných záujemcov o bioetiku.

Kurz má za cieľ informovať a zároveň umožniť otvorenú diskusiu o najaktuálnejších bioetických otázkach, ktoré "zdedilo" - i ktoré prináša ako nové naše storočie. Stretnutia kurzu pozostávajú z úvodnej prednášky, prezentácie konkrétneho bioetického problému zo života ("interaktívnej kazuistiky") a následnej moderovanej diskusie.

V letnom semestri 2010/2011 sa kurz koná v Evanjelizačnom centre Quo vadis pri Kostole/Farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave, Hurbanovo nám. 1, od apríla v nových termínoch: 27. 4. (Streda), 23. 5. (Pondelok), 6. 6. (Pondelok), začiatok o 18:00 hod.

V období letný semester 2008/2009 - zimný semester 2010/2011 kurz prebiehal v priestoroch Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) na VŠ internátoch Bratislava - Mlynská dolina ("Mlyny"), adresa Staré grunty 36 (konečná autobusu č. 39), web: http://upc.uniba.sk/, spravidla v posledný pondelok v mesiaci od 20:30 - 22:30.

Prvý cyklus kurzu sa konal v bratislavskom ÚPC v roku 2001 (viď Archív).