Archív projektov

Miestne - Bratislava

Kurz Bioetika pre 21. storočie

Vedúci ÚMEB vedie od letného semestra 2008/2009 opäť pravidelný kurz bioetiky na pokračovanie - "Bioetika pre 21. storočie". Je určený pre študentov bratislavských vysokých škôl (všetky odbory a stupne štúdia, vrátane doktorandského (PhD.)), ako aj pre ostatných záujemcov o bioetiku. Bližšie informácie - tu.