Konferencie

  • Medzinárodná konferencia Projektu 7RP Európskej komisie EURECNET – Výzvy multicentrických štúdií v Európe [Challenges of Multicenter Studies in Europe] sa konala v dňoch 12. – 13. apríla 2012 v priestoroch FOaZOŠ SZU a v priestoroch KC MZ SR v Bratislave. Súčasťou programu konferencie bol aj podpis Štatútu asociácie EUREC (Európskej siete etických komisií pre výskum). Spoluorganizátormi konferencie boli ÚMEB n. f., Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o.z. SLS.
  • Sympózium s medzinárodnou účasťou - "Etika v súčasnej medicíne a zdravotnej starostlivosti" dňa 27.10.2011 bolo súčasťou programu 12. celoštátneho stretnutia etických komisií v SR v rámci 20. konferencie klinickej farmakológie - Racionálna farmakoterapia a lieková politika: štandardy a inovácie (26. - 27. 10. 2011, MZ SR, Bratislava). Organizátormi boli Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, ÚMEB n. f. v Bratislave, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o.z. SLS, a Etická komisia SLS.

Archív konferencií