Partneri

ÚMEB n. f. ďakuje nižšie uvedeným podporovateľom edukačných, vedecko-výskumných, metodických, databázových a informačných, konzultačných, publikačných, konferenčných, sieťových, medzinárodných a iných odborných aktivít ústavu.

Poskytnutá podpora má spravidla charakter neobmedzovaného edukačného alebo vedecko-výskumného grantu a plne rešpektuje slobodu myslenia, vyjadrovania, slobodu vedeckého výskumu a slobodu svedomia. Neznamená automatickú podporu etických názorov alebo stanovísk ústavu, alebo etických názorov a stanovísk účastníkov spomínaných aktivít, ktoré nemusia odrážať etické názory alebo stanoviská poskytovateľa grantu alebo inej formy materiálnej alebo finančnej podpory.

WEB 15 – 004Pfizer WEB 15 - 004 JG + HG AZ
WÖRWAG Pharma GmbH & CO. KG.