Kurz pre Etické Komisie

ÚMEB n. f. inicioval vlastný projekt na prípravu "kurzu na pokračovanie" pre členov a používateľov etických komisií v Slovenskej republike, ktorý sa začal napĺňať v roku 2007. Kapitoly kurzu vychádzajú na pokračovanie vo zvláštnej rubrike časopisu ÚMEB "Medicínska etika & Bioetika". Okrem toho budú postupne zverejňované na tomto mieste spolu s doplňujúcimi materiálmi a odkazmi na rozširujúcu literatúru podľa jednotlivých tém.