Príručka

  • Priručka pre členov etických komisií - Riadiaci výbor pre bioetiku Rady Európy (31.3.2010) - slovenský preklad - tu. Anglický originál - tu.